Farsi | فارسی

سلام!

ما خوشحالیم که شما به شرکت در این پرسشنامه و مطالعه علاقه مندید. ما میدانیم که شرایط کنونی پیرامون همه گیریه کوید-۱۹ یک چالش بزرگ، همراه با محدودیت های گسترده بر زندگی‌ شخصی‌، برای همه می‌ باشد.

چرا این مطالعه؟
کوید-۱۹ یک عفونت ریوی می باشد که بر اثر ویروس سارس-کوو-۲ ایجاد میشود. همه گیری کنونی کوید-۱۹ سیستم های درمانی و بهداشتی کل دنیا را با جالش های بزرگی‌ رو به رو کرده است. این امر منجر به محدودیت های گستردی در زمینه خدمات درمانی شده است. این محدودیت ها به نا گزیر افراد ترنس را هم تحت تاثیر قرار میدهد که قبل از این همه گیری هم دچار محدودیت در دسترسی‌ به خدماتی درمانی و پزشکی‌ بوده و اکنون نیز بیش از قبل خواهند بود. علاوه بر این ، مطالعات در مورد تجربیات مربوط به همه گیری های قبلی (Leung et al., 2009) و همه گیری کوید-۱۹ (Wang et al., 2020) اثرات منفی آنها را بر سلامت روان جامعه عمومی و گروه های آسیب پذیر مانند کارمندان خدمات بهداشتی و درمانی را نشان می دهد (Li et al., 2020). تاکنون اثرات همه گیری کوید-۱۹ هم بر خدمات بهداشتی و درمانی و هم بر سلامت افراد ترنس فقط می تواند مبتنی بر اطلاعات و شواهد روایت شده به عنوان مثال مطالب وبلاگ یا گزارش های فردی ارزیابی شود، (Loggins, 2020). با این حال ، این منابع اثرات منفی ناشی‌ از این همه گیری را بر افراد درگیر در نتیجه دسترسی محدود به مراقبت های پزشکی و روانی را نشان می دهد. به همین دلیل ما در تلاش داریم که با این مطالعه و پرسشنامه از وضعیت شما در با توجه به همه گیری کوید-۱۹ و پیامدهای آن بر سلامت جسم و روان شما مطلع شویم.

این مطالعه به دنبال پاسخ به چه سوالاتی می‌باشد؟
این مطالعه شامل تعدادی پرسش در مورد شما ، وضعیت فعلی زندگی و نگرانی های شما در مورد خدمات بهداشتی و درمانی است. به همچنین در مورد سلامتی شما ، چه از نظر جسمی و چه روانی‌ نیز سؤال می کند. بیشتر پرسش ها با پاسخ چند گزینه ای هستند. همچنین امکان اضافه کردن جواب کتبی‌ برای برخی از سؤالات وجود دارد. لطفا از این فرصت استفاده کنید تا موضوعاتی را که برای شما مهم است را با ما در میان بگذارید! مشارکت در این مطالعه کاملا داوطلبانه و به صورت رایگان میباشد. پاسخ دادن به پرسشنامه حدودا ۲۰ دقیقه زمان خواهد برد و شما میتوانید در هر زمان بدون هیچ گونه پیامدی از ادامه دادن به پاسخ گویی صرف نظر کرده و پرسش نامه را لغو کنید. مشارکت در پرسشنامه با خطرات سلامتی‌ خاصی‌ هم راه نمی باشد. در اینجا از تو فقط خواسته میشود که در مورد تجربیات شخصی‌ خود با همه گیری کوید-۱۹ به ما اطلاعات بدهی‌. مشارکت در پرسشنامه رایگان بوده و همچنین برای شرکت کردن هزینه ای به شما پرداخت نخواهد شد. ما با داده ها و اطلاعاتی‌ که در این پرسشنامه جمع آوری می‌کنیم به صورت کاملا محرمانه برخورد خواهیم کرد و فقط برای مقاصد علمی‌ از آنها استفاده خواهیم کرد. پاسخ گویی به پرسش ها تقریبا ۲۰ دقیقه زمان خواهد برد.

چه کسی‌ میتواند در این پرسشنامه شرکت کند؟
ما میدانیم طیف های گوناگونی در تعریف ترنس بودن وجود دارد، به همین دلیل هر فرد با سن بیشتر از ۱۶ سال که خود را به عنوان ترنس شناخته است، یا توصیف می‌کند، میتواند در این پرسشنامه شرکت کند. ما در اینجا از واژه ترنس به عنوان یک اصطلاح و واژه کلی‌ که در برگیرنده خیلی‌ واژه و اصطلاحات دیگر می‌باشد استفاده می‌کنیم مانند: تراجنسی، ترنسیدنت، ترنس جنسی‌، ترنسکسوال، جنسیت سیال، جنسیت کوویر، غیر باینری و غیره. ما به همچنین از افراد تراجنس در شرکت در این پرسشنامه استقبال می‌کنیم.

چه تیمی پشت این مطالعه می‌باشد و آیا کمیته اخلاقی‌ هم وجود دارد؟
تیم این پروژه متشکل از Andreas Köhler و Timo Nieder از Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf آلمان، به همچنین Annette Güldenring از Westküstenklinikum Heide وانجمن فدرال ترنس (Bundesverband Trans- BVT*) می‌ باشد.ایمانول شایکو مسوولیت داوطلبانه ترجمه متن پرسشنامه به زبان فارسی را داشته است. در همین جا از دیگر سازمان ها و موسسات که در این پروژه با ما همکاری کرده ا‌ند، از به طور مثال European Professional Association for Transgender Health, Transgender Europe, Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (dgti e.v.), Pembe Hayat / Türkei و خیلی‌ های دیگر کمال تشکر را داریم. سپاسگزاریم ! این مطالعه از طرف کمیته اخلاقی lokale psychologische Ethikkommission (LPEK) ‌ واقع در مرکز Zentrum für Psychosoziale Medizin, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf تائید شده است ! )تاریخ:۰۱.۰۴.۲۰۲۰، شماره: LPEK-01013)

افراد ترنس در این مطالعه و پرسش نامه به چه صورت مشارکت داشته ا‌ند؟
BVT و dgti در توسعه و آماده سازی این پرسش نامه به صورت مشاوره ما را پشتیبانی کرده ا‌ند. به همچنین Joz Motmans از دانشگاه گنت بلژیک و Leo Mulió Alvarez از Transgender Europe (TGEU) در فراهم کردن محتوای این پرسش نامه ما را یاری داده ا‌ند. تیم پروژه مایل است در همین جا از تمام کسانی‌ که ما را دراین راه یاری داده و حمایت کرده ا‌ند کمال قدردانی و تشکر را داشته باشد و مسئولیت اشتباهات باقی‌ مانده در پرسشنامه را متقبل شود. برای فراهم سازی این پرسش نامه هیچ گونه کمک مالی وجود نداشته است. با وجود اینکه که این پرسش نامه تحت فشار زمانی‌ بالا تهیه شده است، لازم به ذکر است که ما تلاش خود را کرده ایم که ازادبیات درست ومحترمانه ای استفاده کنیم. ما مشتاقانه منتظر هرگونه نظر و بازخورد از سوی شما برای بهتر کردن مطالعه هستیم.

با نتایج بدست آمده از این ارزیابی چه خواهیم کرد؟
از آنجا که ما پیامدهای همه گیری کوید-۱۹ بر سلامت و خدمات درمانی افراد ترنس را یک موضوع بسیار مهم می دانیم، داده های اولیه‌ بدست آماده را هم درابتدا در سطح کشوری ارزیابی خواهیم کرد. اطلاعات مبتنی‌ بر این ارزیابی ، به سازمان های محلی ترنس و همچنین متخصصان و کارمندان خدمات پزشکی‌ و بهداشتی ترنس منتقل خواهد شد. به این ترتیب ما امیدواریم که بتوانیم ازاین طریق به اطلاعات مورد نیاز در مورد پیامدهای همه گیری کوید-۱۹ بر افراد ترنس و نیازهای آنها در این شرایط دست پیدا کنیم. بعد از پایان نظرسنجی آنلاین، نتایج مجددا در اختیار سازمانهای ترنس شرکت کننده قرار خواهد گرفت و سر انجام در مجلات علمی‌ و ترجیحا با دسترسی باز و آزاد منتشر خواهد شد.