Kyrgyz | Кыргызча

Саламатсызбы!

Изилдөөбүзгө кызыгуу жараткандыгыңыз үчүн кубанычтабыз. Бүгүнкү кыйын кырдаал бардыгыбыз үчүн жеке жашоодо чоң чектөөлөрдү жараткандыгын билип турабыз. Бул нерсе саламаттык сактоого гана эмес, ал тургай аярлуу топторго да таасир берип жатат. Күтүлгөндөй, трансгендерлерди медициналык тейлөө бул нерсенин бир бөлүгү болуп саналат.

Бул изилдөө эмнеге арналган?
COVID-19 SARS-CoV-2 коронавирусу тарабынан козголгон өпкөнүн инфекциясы болуп саналат. Учурдагы COVID-19 пандемиясы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоонун тармактары үчүн жаңы жана олуттуу кыйынчылыктарды жаратты. Бул нерсе медициналык жардам көрсөтүүдө абдан чоң чектөөлөрдү козгоп жатат. Бул маселе трансгендерлерге да тиешелүү, алардын медициналык жардамга жеткиликтүүлүгү COVID-19 пандемиясына чейин эле чектелүү болгон жана мындан тарта абалдын оордошуусу гана күтүлөт. Андан сырткары, мурдагы пандемияларга (Leung et al., 2009) жана COVID-19 пандемиясына (Wang et al., 2020) жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн тажрыйбасы көрсөткөндөй, мындай окуялар жалпы калктын жана саламаттык сактоонун адистери сыяктуу аярлуу топтордун психикалык саламаттыгына терс таасир беришти (Li et al., 2020). Азыркы учурга чейин COVID-19 пандемиясынын медициналык кызматтарга, ошондой эле трансгендерлердин ден соолугуна таасир берүүсүн расмий эмес маалыматтын негизинде гана баамдоого мүмкүн болгон, мисалы блогдогу маалыматтардан же өзүнчө билдирүүлөрдөн баамдалган (Loggins, 2020). Бирок COVID-19 пандемиясынан улам, медициналык жана психосоциалдык жардамга жеткиликтүүлүктүн чектелүүсүнүн жыйынтыгында алар трансгендерлер үчүн анык терс натыйжалардын келип чыгуусун чагылдырышат. Бул изилдөөдө биз COVID-19 менен болгон абалдын түздөн-түз сизге байланышын жана бул нерсенин сиздин физикалык жана психикалык саламаттыгыңызга кандай натыйжаларга ээ болуусун билгибиз келип турат.
Изилдөөдө эмнелер суралат?
Сурамжылоого өздүк, учурда жашоодогу жагдай, медициналык тейлөөдө сиздин муктаждыктарыңыз, физикалык жана психикалык саламаттыгыңыз жөнүндө бир катар суроолор камтылат. Көпчүлүк суроолордун бир канча жооптору бар, ал эми кээ бир суроолорго сиз текст түрүндө кошумча маанилүү деп эсептеген маалыматыңызды жазсаңыз болот. Сураныч, бизге жазуу мүмкүнчүлүгүн колдонуңуз! Изилдөөгө катышуу толугу менен өз ыктыярдуу жана анонимдүү. Сиз каалаган убакытта себебин айтпастан жана кандайдыр бир кемчилиги жок изилдөөдөн баш тарта аласыз. Изилдөөгө катышуу ден-соолук үчүн белгилүү бир коркунучту алып келбеши керек. Учурдагы COVID-19 пандемиясында жеке сиздин тажрыйбаңыз жөнүндө гана айтып берүүнү суранып жатышат. Катышуу сиз үчүн акысыз. Андыктан, биз чыгымдар үчүн компенсация төлөп бере албайбыз. Изилдөө учурунда чогултуп жаткан бардык маалымат конфиденциалдуу болуп эсептелет жана илимий максатта гана колдонулат. Сурамжылоого жооп берүү болжол менен 20 минуталык убактыңызды алат.
Бул сурамжылоого ким катыша алат?
Биз транс-популяциянын гетерогендигин кабыл алабыз, эгер жашы 16 дан жогору болсо, өзүн трансгендер катары билсе, сезсе жана / же сүрөттөсө, бул маселе алар үчүн да ачык. Биз бул жерде «транс» терминин жалпы термин катары колдонобуз, ага трансгендердик, кош эмес, гендердик квир, гендердик тиешелүү эмес, транс-эркек, транс-аял ж.б.у. сыяктуу терминдер камтылат. Сиз сурамжылоодо аныкталган белгилүү бир гендерди көрсөтсөңүз болот.
Изилдөөчү топко кимдер кирет жана этикалык макулдашуу барбы?
Изилдөө тобуна Германияда, Гамбург-Эппендорф университеттик медициналык борборунан Андреас Келера жана Тимо Нидера жана Бельгияда, Гентск университетинен Йоз Мотманс кирет. Долбоордун тайпасынын курамына Карен Бадалян кирет, ал Польшада калктын булактуу топтору үчүн саламаттык сактоонун Евразиялык тармагынын аткаруучу директору болуп саналат. Бул сурамжылоо каржыланбайт. Изилдөө Гамбург-Эппендорф университеттик медициналык борборунан, психосоциалдык медицинанын борборунан, психологиялык этика боюнча жергиликтүү комитеттин этикалык макулдугун (LPEK) алган (№: LPEK-0130, күнү: 01.04.2020).
Транс-адамдар изилдөөнүн мындай дизайнына кантип катыштырылган?
Изилдөөнүн катышуучуларынын бир бөлүгү – идентификацияланган адамдар. Transgender Europe, калктын булактуу топтору үчүн саламаттык сактоонун Евразиялык тармагы, FtM Phoenix Group, Bundesverband Trans * сыяктуу транс-организациялар тарабынан суроо түзүлүп жаткан учурда кошумча кеңештер суралган…….
Жыйынтыктары эмне болот?
Биз COVID-19 пандемиясынын транс-ден-соолукка жана саламаттык сактоого таасир берүүсүн убакытка сезгич кыйынчылык деп эсептейбиз, биз изилдөөнүн жыйынтыктарын алдын ала, өзгөчө штаттын деңгээлинде анализдейбиз. Биз маалыматты алдын ала жыйынтыктардын негизинде жергиликтүү транс-организацияларга, ошондой эле медициналык кызматтарды бергендерге жеткиребиз, алар болсо COVID-19 пандемиясында транс-адамдарга эмне кылуу керек экендиги жөнүндө маалымат алышат деген үмүттөбүз. Онлайн-сурамжылоо аяктаганда акыркы жыйынтыктар катышуучу транс-организацияларга кайрадан берилет жана илимий журналдарга, мүмкүнчүлүккө жараша ачык жана жеткиликтүү болгондой кылып жарыяланат.