Polish | Polski

Witaj!

Cieszymy się z Twojego zainteresowania naszym badaniem. Wiemy, że jest to trudny czas dla wszystkich, z ogromnymi ograniczeniami życia osobistego. Wpływa to nie tylko na opiekę zdrowotną, ale w szczególności na grupy szczególnie wrażliwe. Opieka zdrowotna dla osób trans jest, jak się spodziewamy, częścią tej sytuacji.

Dlaczego prowadzimy to badanie?
COVID-19 to infekcja płuc spowodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2. Obecna pandemia COVID-19 stanowi nowe i ogromne wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej na całym świecie. Powoduje to ogromne ograniczenia w świadczeniu opieki medycznej. Nieuchronnie dotyczą one osób trans, dla których dostęp do opieki zdrowotnej był już ograniczony przed pandemią COVID-19 i oczekuje się, że będzie jeszcze bardziej ograniczony. Ponadto badania doświadczeń z poprzednimi pandemiami (Leung i in., 2009) oraz pandemią COVID-19 (Wang i in., 2020) pokazują negatywny wpływ takich zdarzeń na zdrowie psychiczne populacji ogólnej i wrażliwych podgrup, takich jak pracownicy służby zdrowia (Li i in., 2020). Do tej pory wpływ pandemii COVID-19 zarówno na usługi zdrowotne, jak i zdrowie osób trans można oceniać wyłącznie na podstawie niepotwierdzonych informacji, np. postów na blogu lub indywidualnych raportów (Loggins, 2020). Dostarczają one jednak wskazówek na temat konkretnych negatywnych skutków dla osób trans w wyniku ograniczonego dostępu do opieki medycznej i psychospołecznej z powodu pandemii COVID-19. W ramach tego badania chcielibyśmy dowiedzieć się od Ciebie, jak osobiście odczuwasz sytuację wokół COVID-19 i jakie konsekwencje ma to dla Twojego zdrowia fizycznego i psychicznego.
O co pyta to badanie?
Ankieta zawiera zestaw pytań dotyczących Ciebie, Twojej obecnej sytuacji życiowej, Twoich potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej oraz zdrowia fizycznego i psychicznego. Większość pytań to pytania wielokrotnego wyboru, a w przypadku niektórych pytań można również dodać dodatkowe informacje, które uważasz za ważne, w wolnym polu. Skorzystaj z okazji i napisz do nas! Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny i anonimowy. Możesz wycofać swój udział w dowolnym momencie bez podania przyczyny i bez żadnych niedogodności. Udział w badaniu nie powinien wiązać się z jakimikolwiek zagrożeniami dla zdrowia. Jesteś proszona/y jedynie o relację z osobistych doświadczeń związanych z obecną pandemią COVID-19. Udział badaniu jest dla Ciebie bezpłatny. Nie możemy jednak zapłacić żadnego odszkodowania za wydatki związane z udziałem w badaniu. Wszystkie informacje, które zbieramy w badaniu, będą traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie do celów naukowych. Odpowiedź na kwestionariusz zajmie Ci około 20 minut.
Kto może wziąć udział w tej ankiecie?
Uznajemy niejednorodność populacji osób trans, a badanie to jest otwarte dla każdej osoby, która identyfikuje się, doświadcza i / lub określa siebie jako osobę transpłciową, o ile ma co najmniej 16 lat. Używamy tutaj terminu „trans” jako terminu parasolowego, który obejmuje wiele innych terminów, takich jak osoby transpłciowe, niebinarne, genderqueer, nienormatywne płciowo, trans mężczyźni, trans kobiety itp. Jesteś w stanie określić w ankiecie konkretne płcie, z którymi się identyfikujesz.
Kim jest zespół badawczy i czy wydano zgodę Komisji Bioetycznej na jego przeprowadzenie?
Zespół badawczy składa się z Andreasa Koehlera i Timo Niedera z University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Niemcy oraz Joza Motmansa z Uniwersytetu w Gandawie w Belgii. W skład zespołu projektowego wchodzi Bartosz Grabski, który jest Kierownikiem Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii UJCM oraz Julia Kata, wiceprezeska i Koordynatorka Rzecznictwa Trans-Fuzji, Fundacji na rzecz Osób Transpłciowych, którzy przetłumaczyli ankietę i pomogli w jej adaptacji do polskich warunków. Badanie to nie jest finansowane. Badanie uzyskało aprobatę etyczną od Lokalnej Komisji Etyki Psychologicznej (LPEK) w Centrum Medycyny Psychospołecznej Uniwersyteckiego Centrum Medycznego Hamburg-Eppendorf (nr: LPEK-0130, data: 01.04.2020).
W jaki sposób osoby trans były zaangażowane w ten projekt tego badania?
Część członków badania to osoby identyfikujące się jako transpłciowe. Zwrócono się również o dodatkowe konsultacje przy tworzeniu kwestionariusza do organizacji trans (takich jak Transgender Europe (TGEU), Fundacja Trans-Fuzja / Polska, FtM Phoenix Group / Rosja, Bundesverband Trans * i dgti / Niemcy). Zespół badawczy chce podziękować wszystkim osobom, które dokonały przeglądu kwestionariusza i bierze pełną odpowiedzialność za pozostałe błędy. Zdajemy sobie sprawę, że ankieta została opracowana pod ogromną presją czasu, ale staraliśmy się być uważni i używać języka pełnego szacunku. Czekamy na Twoją opinię dotyczącą ulepszenia ankiety.
Co stanie się z wynikami?
Ponieważ uważamy wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie trans i opiekę zdrowotną za kwestię wrażliwą na upływający czas, przeanalizujemy wstępne wyniki badania, szczególnie na szczeblu krajowym. Dostarczymy informacje oparte na wstępnych wynikach zarówno lokalnym organizacjom trans, jak i podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną, i mamy nadzieję, że otrzymają informacje o potrzebach osób trans w czasie pandemii COVID-19. Po zakończeniu ankiety online ostateczne wyniki zostaną ponownie udostępnione uczestniczącym w badaniu organizacjom trans i opublikowane w czasopismach naukowych, najchętniej z otwartym dostępem.