Turkish | Türkçe

Merhaba!

Çalışmayla ilgilenmenize memnun olduk. Kişisel yaşamla ilgili ciddi sınırlamalar getiren, herkes için zor bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Bu durum sadece sağlık hizmetlerini değil, halihazırda zorlukları olan grupları da özellikle etkilemektedir. Beklediğimiz gibi, trans kişilere yönelik sağlık hizmetleri de bu etkiden payını almaktadır.

Bu çalışma neden yapılıyor?
COVID-19 koronavirüs SARS-CoV-2’nin neden olduğu bir akciğer enfeksiyonudur. COVID-19 salgını dünya genelinde sağlık sistemleri için yeni ve ciddi bir tehdit oluşturmuştur. Sağlık hizmetinin sağlanmasıyla ilgili büyük sınırlamalara neden olmuştur. Bu COVID-19 salgını öncesinde de sağlık hizmetine erişmekle ilgili zorlukları olan trans kişilere kaçınılmaz bir şekilde etkilemiştir, daha da fazla etkilemesi beklenmektedir. Dahası, daha önceki salgınlarla (Leung ve ark., 2009) ve COVID-19 salgınıyla (Wang ve ark., 2020) ilgili deneyimler, böyle olayların toplum genelinde, özellikle de sağlık çalışanları gibi daha belirli gruplarda daha belirgin olmak üzere, ruh sağlığına olumsuz etkileri olduğunu göstermiştir (Li ve ark., 2020). Bugüne kadar, COVID-19 salgınının sağlık hizmetlerine ve transların sağlığına etkileri sadece kişisel öyküler üzerinden, örneğin bloglara yazılan bireysel deneyimlere dayanarak değerlendirilmiştir (Loggins, 2020). Bu kaynaklar dahi, COVID-19 salgını nedeniyle tıbbi ve psikososyal desteğe erişimin zorlaşmasının translar için olumsuz etkileri olduğuna ilişkin ipuçları içermektedir. Bu çalışmayla, sizlerden, COVID-19 ile değişen koşullardan sizin kişisel olarak nasıl etkilendiğiniz, bunların bedensel ve ruhsal sağlığınızda neye neden olduğunu öğrenmek istiyoruz.
Çalışmada neler soruluyor?
Anket sizinle, yaşam koşullarınızla, sağlık gereksinimlerinizle, bedensel ve ruhsal sağlığınızla ilgili bir grup sorudan oluşmaktadır. Soruların büyük çoğunluğu çok sayıdaki seçenek arasından seçim yapmanızı gerektirecek ve bazılarında önemli bulduğunuz bilgileri yazarak ekleme imkanı bulacaksınız. Lütfen bize yazma fırsatlarınızı değerlendirin! Bu çalışmaya katılmak tamamen gönüllülüğe dayalıdır ve kimlik bilgileriniz saklı kalacaktır. Herhangi bir gerekçe belirtmeden ve kayba uğramadan istediğiniz zaman katılma kararınızdan vazgeçebilirsiniz. Çalışmaya katılmak sağlığınızla ilgili de bir risk içermemektedir. Sizden sadece COVID-19 salgınıyla ilgili kişisel deneyimlerinizi bildirmeniz istenmektedir. Katılım için ücret ödemeniz gerekmez, ancak giderlerinizle ilgili bizim de ödeme yapmamız mümkün değil. Bu çalışmada toplanan bütün bilgiler mahram kalacak ve sadece bilimsel amaçlarla kullanılacaktır. Anketi yanıtlamak yaklaşık 20 dakika sürecektir.
Ankete kimler katılabilir?
Trans topluluğunun içerdiği çeşitliliğin farkındayız, bu anket de kendini trans olarak tanımlayan, trans deneyimi olan ya da kendini transgender olarak tarif eden herkesin katılımına, eğer en az 16 yaşındalarsa açık. Trans sözcüğünü, trans erkek, trans kadın, transgender, transseksüel, nonbinary, genderqueer, gender-non-conforming (toplumsal cinsiyete uymayan) ve benzeri terimleri de içeren kapsayıcı bir şemsiye terim olarak kullanıyoruz. Anket sırasında kendinizi tanımladığınız cinsiyeti belirtme imkanınız olacak.
Araştırma ekibi kimlerden oluşmaktadır ve etik kurul onayı var mıdır?
Araştırma ekibinde Almanya Hamburg-Eppendorf Üniversitesi Hastanesi’nden Andreas Koehler ve Timo Nieder, Belçika Ghent Üniversitesi’nden Joz Motmans bulunmaktadır. Araştırma ekibine Hacettepe Üniversitesi’nden Koray Başar da dahil olmuştur. Koray Başar anketi Türkçeye çevirmiş, anketin Türkiye koşullarına uygun hale getirilmesiyle ilgili önemli geribildirimlerde bulunmuştur. Bu çalışmanın herhangi bir bütçesi yoktur. Çalışmanın etik ilkelere uygunluğuna Hamburg-Eppendorf Üniversite Hastanesi, Psikososyal Tıp Merkeinde Lokal Psikolojik Etik Kurulu (LPEK) tarafından karar verilmiştir (Sayı: LPEK-0130, Tarih: 01.04.2020).
Translar bu çalışmanın tasarlanmasına nasıl dahil olmuştur?
Araştırma ekibi bazı üyeleri kendilerini trans olarak tarif etmektedir. Anketin geliştirilmesi sırasında trans örgütlerinden öneriler alınmıştır (örneğin Transgender Europe, Pembe Hayat/Türkiye, Transfuzja/Polanya, FtM Phoenix Group/Rusya, Bundesverband Trans* and dgti/Almanya). Araştırma ekibi olarak anket sorularını gözden geçiren herkese teşekkür eder, geride kalmış olan tüm hataların sorumluluğunu üstleniriz. Anketin sıkışık bir zaman aralığında geliştirildiğinin farkındayız, ancak elimizden geldiği kadar duyarlı ve saygılı bir dil kullanmaya çalıştık. Anketin geliştirilmesi için önerileriniz olursa memnuniyetle karşılarız.
Sonuçlar ne olacak?
COVID-19 salgınının trans sağlığına ve sağlık hizmetlerine erişimine etkilerinin gecikmeye imkan bırakmadığı kanaatindeyiz, bu nedenle hızlıca ön değerlendirmeler, özellikle de ülkeler düzeyinde, tamamlanacaktır. İlk elde edilen sonuçlar ülkelerin trans örgütlerine ve sağlık hizmeti sunanlara iletilecek, COVID-19 salgınında transların neye ihtiyaçları olduğunun bilinmesi sağlanacaktır. İnternet üzerinden sürdürülen anket tamamlandığında, nihai sonuçlar çalışmaya katkıda bulunmuş trans örgütlere iletilecek, tercihen herkesin erişebileceği bilimsel dergilerde makale haline getirilecek.